Skip to content

Archive for:

Kongens Bøge

At stå ude for enden af broen og blot fornemme mørket med et spinkelt lys på hovedet.
By Claus Thomsen

Den 21. februar udkom Frederiksborg Amts Avis hvori der var en artikel med titlen “Barndommens skoleudflugter om natten”. Artiklen  tager udgangspunkt i mine fotografier og minder, fra barndommen, når vi som børn tog på udflugt fra Hillerød til Kongens Bøge med skolen. Tanken bag billederne var netop at vise Kongens Bøge under lidt andre forhold […]

Nyhed