Skip to content

Beredskab

Fotografering af beredskabssituationer kræver i særdeleshed fokus, overskud, fysisk og psykisk overskud samt evnen til at kunne aflæse en situation og agere ud fra dette. Samtidigt med alt dette, så skal du også kunne fokusere, komponere og stille skarpt med kameraet mens du bevæger dig sikkert rundt.

Det er ikke nemt og hvis du ikke ved hvad du laver, så kan du gå alvorligt galt. Med en høj kendskabsgrad til ens udstyr og en erkendelse af egne evner, så har jeg med min erfaring fra Forsvaret og en masse træning med hhv. Politiet og Beredskabet samt flere ekspeditioner under vanskelige givet mig de særlige kompetencer det kræver for at kunne fotografere under disse forhold, hvor adrenalin og handling udspiller sig her og nu.

Uanset om det er i Danmark eller internationalt, så er jeg i stand til løfte opgaver som disse på en professionel og sikker måde og dette er både i form af fotografering og video.

Eksemplerne som vises her er blot et uddrag af fotografier fra begivenheder i og udenfor Skandinavien.

Ravnarok
Ravnarok
Beredskabsøvelse ved City 2 - Ragnarok
Beredskabsøvelse ved City 2
Ravnarok
På patrulje med Politiet
Hverdagen i beredskabet
Akut redningshelikopter
Hverdagen i beredskabet
Romeo øvelse
Beredskabet
Beredskabet
En tid, et sted, et menneske
Beredskabsøvelse i Region Hovedstaden
Beredskabsøvelse i Region Hovedstaden
Beredskabsøvelse i Region Hovedstaden
Beredskabsøvelse i Region Hovedstaden
Beredskabsøvelse i Region Hovedstaden
Beredskabsøvelse i Region Hovedstaden
Beredskabsøvelse i Region Hovedstaden
Sundhedsdage 2013
Sundhedsdage 2013
Sundhedsdage 2013
Ravnarok
Hverdagen i beredskabet
Hverdagen i beredskabet
Hverdagen i beredskabet